Könyvelőiroda
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda telefon

06(1) 244-8267

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda email

info@exigokft.hu

Felelősségbiztosítás!

Könyvelőirodánk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik mely teljeskörűen, minden szolgáltatásunkra kiterjed tovább...

Tegye rendbe könyvelését!

Súlyos bírsággal számolhat a beszámolóját határidőre be nem nyújtó cég! Május 31-ig a beszámolót mindenképpen be kell nyújtani! tovább...

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, adózási információAdózási információk
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, egyéb információEgyéb
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, archív dokumentumokArchív cikkek
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kalkulátorKalkulátorok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, bérkalkulátorBérkalkulátor 2012
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelési díj kalkulátorKönyvelési díj kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, regisztrációs adó kalkulátorRegisztrációs adó kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kamat

Jegybanki alapkamat

2012.10.31-től
6.25 %
korábbi adatok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, üzemanyagár

Üzemanyagárak

2012.November
ESZ-95 433Ft/l
Gázolaj 439Ft/l
Keverék 464Ft/l
LPG autógáz 254Ft/l
korábbi adatok
fogyasztási normák
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, hasznos linkekHasznos linkek

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Magyarország hu

Központi Statisztikai Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt Partnereink

Uccellone borkereskedés - online webshop

Adóelőleg mérséklési kérelem, társasági adó, iparűzési adó esetében 2012.év.

Adóelőleg mérséklési lehetőség az adózás rendjéről szóló törvény szerint

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy az adózó kérje az adóhatóságtól az adóelőlegek módosítását, mérséklését, amennyiben számításai szerint az adófizetési kötelezettsége nem fogja elérni az előző időszak adatai alapján az adóévben fizetendő adóelőlegek összegét.

Adóelőleg mérséklés a gyakorlatban

Az adózónak az adóelőleg mérséklési kérelemben be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, másrészt számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.

Az adóhatóságok a kérelemmel érintett adónemet meghatározó tényezők függvényében általában az üzleti év tervezett eredmény-kimutatásának, az esetlegesen alkalmazásra kerülő korrekciós tényezők és adókedvezmények összegének, valamint társasági adó tekintetében a jövedelem-(nyereség-) minimum számításának bemutatását várják el az adózóktól. Az illetékes adóhatóság a kérelemről annak megérkezésétől számított harminc napon belül határozattal dönt. Különös figyelmet kell fordítani a kérelem tartalmának teljességére, ugyanis az ügyintézési határidőbe nem számít bele az adóhatóság hiánypótlásra, vagy a tényállás tisztázására irányuló irat kézhezvételétől a kért adatok, információk pótlásáig eltelt idő.

Az adózók a még esedékessé nem vált adóelőlegek mérséklését, vagy törlését kérhetik. A szabályozás szerint a kérelmet legkésőbb az esedékesség napjáig kell postára adni, vagy eljuttatni az illetékes adóhatóság számára. Az adóelőleg esedékességétől számított nyolc napon belül pedig igazolási kérelmet terjeszthet elő az adózó, ha önhibáján kívül mulasztotta el a jogszabályban előírt határidőt. Az egyes adónemek tekintetében ez az alábbi határidőket jelenti:

Kérelem benyújtásának határideje:

Társasági adó esetében (az adóelőleg előírásának gyakoriságától függően)

  • minden hónap 20. napja
  • a negyedévet követő hónap 20. napja
  • a feltöltésre kötelezett negyedéves adóelőleget fizető cégek esetében az utolsó negyedéves előleg esetében december hónap 20. napja

Adóelőleg mérséklés helyi iparűzési adó esetén

Helyi iparűzési adó esetén az esedékességek napja,

  • az adóév március 15. és szeptember 15. napja

A kérelem határidőn túl történő benyújtása esetében nincs mód az adóelőleg mérséklésére.