Könyvelőiroda
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda telefon

06(1) 244-8267

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda email

info@exigokft.hu

Felelősségbiztosítás!

Könyvelőirodánk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik mely teljeskörűen, minden szolgáltatásunkra kiterjed tovább...

Tegye rendbe könyvelését!

Súlyos bírsággal számolhat a beszámolóját határidőre be nem nyújtó cég! Május 31-ig a beszámolót mindenképpen be kell nyújtani! tovább...

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, adózási információAdózási információk
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, egyéb információEgyéb
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, archív dokumentumokArchív cikkek
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kalkulátorKalkulátorok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, bérkalkulátorBérkalkulátor 2012
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelési díj kalkulátorKönyvelési díj kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, regisztrációs adó kalkulátorRegisztrációs adó kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kamat

Jegybanki alapkamat

2012.10.31-től
6.25 %
korábbi adatok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, üzemanyagár

Üzemanyagárak

2012.November
ESZ-95 433Ft/l
Gázolaj 439Ft/l
Keverék 464Ft/l
LPG autógáz 254Ft/l
korábbi adatok
fogyasztási normák
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, hasznos linkekHasznos linkek

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Magyarország hu

Központi Statisztikai Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt Partnereink

Uccellone borkereskedés - online webshop

Az Egyszerűsített vállalkozói adó alapja, mértéke 2012.évben

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

Az EVA alapja

Az eva alapja az adóalany által az adóévben megszerzett összes bevétel, az eva szerinti módosító tételekkel korrigálva.
A bevétel az általános forgalmi adóval növelt ellenérték.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok adóalap korrekciója

  • az adóalapot növeli az adóévben megszerzett összes kapott előleg.
  • az adóalapot csökkenti a megszerzett összes bevétel növeléseként elszámolt kapott előlegből az adóévben a teljesítésre tekintettel elszámolt vagy visszafizetett összeg.

Az eva alapját csökkenti

Az eva alapját csökkenti a jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól vagy annak felelősségbiztosítójától, vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott bevételként elszámolt kártérítés összege.

A bevétel megszerzésének időpontja

A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany a bevételei megszerzését a számviteli törvény szerint meghatározott időponttal állapítja meg.

A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalany a bevétel megszerzésének időpontját pénz esetében a bevétel megszerzésének időpontja az átvétel, jóváírás napja. dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében a bevétel megszerzésének időpontja az átvétel.

Ezek szerint az egyéni vállalkozónál és bevételi nyilvántartást vezető vállalkozónál bevétel ami bankszámláján pénztárában adóévben felmerült, tehát nem a kiállított számlák teljesítési ideje szerint hanem a pénz, ellenérték kiegyenlítésekor kell az ellenértéket eva alapnak tekinteni az áfa összegét is beleértve. A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva vállalkozónak a bevétel megszerzését a kiállított számlái teljesítési dátumai szerint határozza meg figyelembe véve az elhatárolásokat.

Az EVA mértéke

Az eva a pozitív adóalap 37 százaléka.

Az EVA megfizetése

Az EVA adóalanynak az év első három negyedévére adóelőleget kell fizetnie. Az adóelőleget a negyedévet követő hónap 12.napjáig kell megfizetnie.
Az adóalanynak az adóelőleget a december 20.napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.
Az adóalany az adóévre megállapított evát az adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti.

Tehát az adóelőlegek megfizetésének határideje:

  • április 12.
  • július 12.
  • október 12.
  • december 20. napjáig az adót a várható éves szintre számítva ki kell egészíteni.

Az EVA bevallása

A bevallás benyújtásának határideje:
- a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetében az adóévet követő év február 25. napja
- a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az adóévet követő év május 31. napja.