Könyvelőiroda
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda telefon

06(1) 244-8267

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda email

info@exigokft.hu

Felelősségbiztosítás!

Könyvelőirodánk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik mely teljeskörűen, minden szolgáltatásunkra kiterjed tovább...

Tegye rendbe könyvelését!

Súlyos bírsággal számolhat a beszámolóját határidőre be nem nyújtó cég! Május 31-ig a beszámolót mindenképpen be kell nyújtani! tovább...

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, adózási információAdózási információk
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, egyéb információEgyéb
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, archív dokumentumokArchív cikkek
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kalkulátorKalkulátorok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, bérkalkulátorBérkalkulátor 2012
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelési díj kalkulátorKönyvelési díj kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, regisztrációs adó kalkulátorRegisztrációs adó kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kamat

Jegybanki alapkamat

2012.10.31-től
6.25 %
korábbi adatok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, üzemanyagár

Üzemanyagárak

2012.November
ESZ-95 433Ft/l
Gázolaj 439Ft/l
Keverék 464Ft/l
LPG autógáz 254Ft/l
korábbi adatok
fogyasztási normák
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, hasznos linkekHasznos linkek

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Magyarország hu

Központi Statisztikai Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt Partnereink

Uccellone borkereskedés - online webshop

Az Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) választásának szabályai 2012.év.

Az evára vonatkozó alapvető szabályok

Az eva alanya

Az evát választónak az állami adóhatósághoz december 20-ig be kell jelentenie, hogy az adóévben az adókötelezettségeit az EVA-törvény rendelkezései szerint teljesíti.

EVA adóalany gazdálkodási formáját tekintve lehet:

 • egyéni vállalkozó
 • közkereseti társaság
 • betéti társaság
 • korlátolt felelősségű társaság
 • szövetkezet és lakásszövetkezet
 • erdőbirtokossági társaság
 • végrehajtói iroda
 • ügyvédi iroda, közjegyzői iroda
 • szabadalmi ügyvivői iroda
 • egyéni cég

Az EVA adózás választásának feltételei

 • Az evát akkor lehet választani, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben: a magánszemély egyéni vállalkozó a tevékenységet folyamatosan végezte, a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég nem alakult át, nem volt kiválás és beolvadás sem, valamint a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben új tag nem szerzett 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést.
 • az adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását.
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem volt kötelezett a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó vagy utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására
 • nem állt végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt.
 • a magánszemély a termékértékesítésre vagy a szolgáltatásnyújtása alapján vállalkozói bevételt, a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően árbevételt számolt el.
 • adóévben nem folytat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet.
 • adóévben nem folytat a vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselői tevékenységet.
 • belföldi pénzforgalmi számlával rendelkezik
 • valamennyi tagja magánszemély
 • a jogi személy más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel.

Az EVA választás bevételhez kapcsolható feltételei

Az evát választó az adóévben akkor lehet adóalany, ha:

 • az adóévet megelőző második adóévben az éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladta meg
 • az adóévet megelőző adóévben ésszerűen várható éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladja meg.
 • az adóévre ésszerűen várható, Eva-törvény szerint meghatározott bevétele a 30 milló forintot nem haladja meg.

Bevétel fogalma

-nem adóalanynál

a.) nem adóalany egyéni vállalkozónál a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott vállalkozói bevétel növelve az ahhoz kapcsolódó továbbhárított általános forgalmi adóval

b.) nem adóalany jogi személynél, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál és az egyéni cégnél a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően az eredmény kimutatásban kimutatott árbevétel, bevétel növelve az áfa törvény szerinti továbbhárított általános forgalmi adóval.

-adóalanynál

a.) ha nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá: Bevétel a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is.

b.) ha a számviteli törvény hatálya alá tartozik: a számviteli törvény rendelkezései szerint elszámolt árbevétel, bevétel. A számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az árbevétel, a bevétel magában foglalja a termékértékesítést terhelő általános forgalmi adót is.

EVA adóalanyiság elvesztése, megszünése

 • a naptári év utolsó napjával, ha a naptári évet követő adóévre bejelentette, hogy adókötelezettségeit nem az eva törvény rendelkezései szerint teljesíti, vagy a bejelentését jogszerűtlenűl nem tette meg.
 • a változás bekövetkezésének napját megelőző nappal, ha a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságra előírt bármely feltételnek
 • az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal
 • a kapott előlegről kibocsátott utolsó számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 30 millió forintot meghaladó előlegről bocsátott ki számlát, egyszerűsített számlát.