Könyvelőiroda
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda telefon

06(1) 244-8267

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda email

info@exigokft.hu

Felelősségbiztosítás!

Könyvelőirodánk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik mely teljeskörűen, minden szolgáltatásunkra kiterjed tovább...

Tegye rendbe könyvelését!

Súlyos bírsággal számolhat a beszámolóját határidőre be nem nyújtó cég! Május 31-ig a beszámolót mindenképpen be kell nyújtani! tovább...

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, adózási információAdózási információk
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, egyéb információEgyéb
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, archív dokumentumokArchív cikkek
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kalkulátorKalkulátorok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, bérkalkulátorBérkalkulátor 2012
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelési díj kalkulátorKönyvelési díj kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, regisztrációs adó kalkulátorRegisztrációs adó kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kamat

Jegybanki alapkamat

2012.10.31-től
6.25 %
korábbi adatok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, üzemanyagár

Üzemanyagárak

2012.November
ESZ-95 433Ft/l
Gázolaj 439Ft/l
Keverék 464Ft/l
LPG autógáz 254Ft/l
korábbi adatok
fogyasztási normák
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, hasznos linkekHasznos linkek

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Magyarország hu

Központi Statisztikai Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt Partnereink

Uccellone borkereskedés - online webshop

Ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem adózása 2011-es adóévben

Az ingatlan bérbeadásának adózása 2011-től változik az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és az egyéb jogharmonizációs kötelezettséget célzó jogszabály változások érintik az ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytató magánszemélyek jövedelmének megállapítását.
Az önálló tevékenységből származó jövedelmekre már 2010. augusztus 16-ától alkalmazható, hogy
- a jövedelemszámítás szempontjából (kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételre vonatkozóan) nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja. (Szja tv.3.§) és
- az ingatlan bérbeadásából származó bevétellel szemben az önálló tevékenységre vonatkozó adózási szabályok választása esetén is az egyéni vállalkozók esetében alkalmazható rendelkezések szerint számolható el a tárgyi eszköz értékcsökkenései leírása.

2011. január 1-jétől az egységes adókulcs bevezetésével a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elkülönült adóztatásának választási lehetősége értelmét veszette ezért hatályon kívül került. Így a magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme (ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi) minden esetben önálló tevékenységből származó jövedelem, melyre az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia.

Az ingatlan bérbeadási tevékenységből származó bevétel esetében külön rendelkezés tartalmazza a folyó kiadásokon túlmenően elszámolható értékcsökkenési leírás szabályait, (amelyek az önálló tevékenység választása esetén már 2010. évben is alkalmazhatóak voltak Szja tv. 84/J. §). A rendelkezés szerint
- a kizárólag bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása, felújítási költsége, (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is, ha a tárgyi eszköz beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása), valamint - a kizárólag bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása, felújítási költsége, (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is, ha a tárgyi eszköz beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása),

a törvény 11. számú melléklete szerint számolható el. [Szja tv. 17.§ (3) bekezdés ab) alpont]
- az ingatlant bérbeadó (nem egyéni vállalkozó) magánszemély épület, építmény esetében értékcsökkenést akkor is elszámolhat, ha azt három évnél régebben szerezte meg, vagy építette. Feltéve, hogy korábban az értékcsökkenést bármely más tevékenységével szemben még el nem számolta el. (Az értékcsökkenés a korábban el nem számolt mértékig elszámolható.)

Költségelszámolás:

A tételes költségelszámolás választásakor költségként elszámolható kiadások az ingatlan fenntartásával kapcsolatosan jellemzően felmerülő költségek:
- a rezsiköltség, amennyiben a felek a bérleti szerződést úgy kötik, hogy a bérlő a bérleti díjban a közüzemi díjakat is megtéríti a bérbeadó részére,
- a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, előállítására fordított kiadás, ha az a 100 ezer forintot nem haladja meg, és ezen
- tárgyi eszközök üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkáira fordított kiadások,
- értékcsökkenés (2011-től már a 3 évnél korábban beszerzett ingatlanok esetében is), mely ingatlanfajtától függően 2%, 3% vagy 6% lehet [Szja tv.
18. § és 11. sz. melléklet].

Adóelőleg levonása és bevallása

A kifizetőnek csak abban az esetben kell adóelőleget vonnia, amennyiben a számlaadásra kötelezett magánszemély – ide nem értve az őstermelőt és az egyéni vállalkozót – ezt nyilatkozatban kéri.
Nem változott meg az a szabály, hogy a kifizető a levont adóelőleget a kifizetést követő hónap 12. napjáig vallja be és fizeti meg. A magánszemély – amennyiben nem a kifizető vallja be és fizeti meg az adóelőleget – negyedévente köteles bevallani és megfizetni. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek után fizetendő adóelőleg alapját „bruttósítani” kell a 27 % adóalap-kiegészítéssel.

Termőföld bérbeadása

A termőföld bérbeadásból származó bevétel adómentes, amennyiben a haszonbérbeadás időtartama eléri az öt évet. Amennyiben a bérlet időtartama – utóbb – nem éri el az öt évet, úgy a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. Az szja-törvény 17.§-a (4) bekezdéssel egészül ki, mely szerint: „a 16. § (1) bekezdése, valamint 17.§ (3) bekezdése rendelkezésétől eltérően a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének - ha az nem adómentes (pl: nem mezőgazdasági őstermelőnek ad bérbe vagy a bérleti szerződés időtartama nem éri el az öt évet) - egésze külön adózó jövedelem, amelynek bevallására és a jövedelmet terhelő adó megfizetésére vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg.
Eszerint az a magánszemély, aki termőföldet ad bérbe és a bérbeadás nem minősül adómentesnek az 16 százalékos adó fizetésére köteles a bérbeadásból származó jövedelme után. Ez a jövedelem azonban különadózó jövedelemként lesz adóköteles, vagyis az adóalap-kiegészítési kötelezettség nem terheli. A termőföld bérbeadásából származó jövedelmet az önkormányzati adóhatósághoz kell bevallani és a személyi jövedelemadót is oda kell befizetni.

Egészségügyi hozzájárulás

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló, 1998. évi LXVI. törvény 3.§-ának 2011-ben hatályos rendelkezései szerint, a bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg (nem csak a jövedelem 1 millió forintot meghaladó része) után 14 százalék egészségügyi hozzájárulást (továbbiakban: eho) is kell fizetni. A kötelezettséget fizetni kell mindaddig, amíg a magánszemély által fizetett egészségbiztosítási járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, valamint 14 százalék egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 ezer forintot, azaz a hozzájárulás-fizetési felső határt. 2011-ben már nem alapoz meg eho mentességet az a tény, ha a bérbeadott lakás a bérbeadó állandó lakóhelye, így ezekben az esetekben is fennáll az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.
Termőföld bérbeadása esetén egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem merül fel.