Könyvelőiroda
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda telefon

06(1) 244-8267

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda email

info@exigokft.hu

Felelősségbiztosítás!

Könyvelőirodánk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik mely teljeskörűen, minden szolgáltatásunkra kiterjed tovább...

Tegye rendbe könyvelését!

Súlyos bírsággal számolhat a beszámolóját határidőre be nem nyújtó cég! Május 31-ig a beszámolót mindenképpen be kell nyújtani! tovább...

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, adózási információAdózási információk
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, egyéb információEgyéb
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, archív dokumentumokArchív cikkek
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kalkulátorKalkulátorok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, bérkalkulátorBérkalkulátor 2012
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelési díj kalkulátorKönyvelési díj kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, regisztrációs adó kalkulátorRegisztrációs adó kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kamat

Jegybanki alapkamat

2012.10.31-től
6.25 %
korábbi adatok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, üzemanyagár

Üzemanyagárak

2012.November
ESZ-95 433Ft/l
Gázolaj 439Ft/l
Keverék 464Ft/l
LPG autógáz 254Ft/l
korábbi adatok
fogyasztási normák
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, hasznos linkekHasznos linkek

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Magyarország hu

Központi Statisztikai Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt Partnereink

Uccellone borkereskedés - online webshop

Közösségi adószámokra vonatkozó alapvető szabályok

A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE

Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális esetekben az adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek és az egyszerűsített vállalkozói adó alanynak, aki/amely az Európai Közösség (továbbiakban: EK) valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adózóval szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni, nyilatkoznia kell erről, és közösségi adószámot kell kérnie.

Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés – ideértve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is -, valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.

Kötelező közösségi adószámot kérnie az általános forgalmi adófizetésre kötelezett adóalanynak,

 • ha más tagállamban illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek Közösségen belüli termékértékesítést teljesít, illetve ha terméket ilyen adózótól szerez be;
 • ha más tagállambeli adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetve ha más tagállambeli adóalanytól szolgáltatást vesz igénybe.

Közösségi adószámot kell kérnie

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
 • az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,
 • az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának,
  - ha a tárgyévben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja; azon közösségi beszerzést megelőzően, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja;
  - ha a tárgyévet megelőző évben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a 10.000 eurót és a Közösségen belül beszerzett termékek utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét a tárgyévben választása alapján belföldön kívánja teljesíteni (ezt a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelentenie). Amennyiben 2009. évben nem volt Közösségen belüli beszerzése, ezen választását 2010. évre a tárgyévi első, Közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie.

A 10.000 eurós értékhatár számításnál figyelmen kívül kell hagyni az új közlekedési eszköz, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék adó nélkül számított ellenértékét. Az euróban eghatározott értéket a forintra történő átszámítás során a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamnak megfelelően az Áfa törvény 256. § (1) bekezdésében meghatározott kerekítési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni.

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
  - ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe.

Köteles közösségi adószámot kérni

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany,
 • az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy,
 • az alanyi adómentességet választó adóalany

ha jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége.

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy tőle szolgáltatást vesz igénybe, az értékesítést valamint a szolgáltatásnyújtást illetve a szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles közösségi adószámot kérni. A közösségi adószám képezésével nem veszíti el eva alanyiságát.

Az alanyi adómentességet választó adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK másik tagállamában illetőséggel bíró adóalany vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet részére új közlekedési eszközt értékesít. Egyéb termék értékesítéseire nem kell közösségi adószámot kérnie, mert azok nem minősülnek Közösségen belüli értékesítésnek.

A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít (ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne), vagy az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, vagy tőle igénybe vesz.

Nem áfa alanynak (magánszemély vagy egyéb szervezet) új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetén közösségi adószámot kell igényelnie, függetlenül attól, hogy a vevő a másik tagállamban adóalany-e vagy magánszemély.

A közösségi adószám az adózó kérelmére megképezésre kerül a működő, a csődeljárás, a felszámolási, illetve a végelszámolási eljárás alatt álló adózók számára is.

A közösségi adószám igénylésének módja

A közösségi adószámot minden esetben az illetékes adóhatóság képezi meg az adózók részére. A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy a magyar adózó rendelkezik-e már adószámmal vagy sem.

Ha még nem rendelkezik adószámmal

A cégbejegyzésre kötelezett adózók a "Cégbejegyzési kérelem" cégbírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg igényelhetik az adószámot és a közösségi adószámot is. Ebben az esetben az adózó a cégbíróságon keresztül értesül az adószámokról.

A törzskönyvi szervek a Magyar Államkincstárnál történő bejelentkezésük során az adószám igénylésével egyidejűleg kérhetik közösségi adószámuk megállapítását.

Az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdeni kívánó adózók az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés (bejelentési űrlap) benyújtásával kérhetik az adószámot és a közösségi adószámot. Ebben az esetben az adóhatóság az adózót értesítő levélben tájékoztatja a generált közösségi adószámról.

A közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelentkező adózók a hatályos ’T101, ’T201 jelű adatbejelentő lapokon kérhetik a közösségi adószám megképezését az adószám igénylésével egyidejűleg. Az adóhatóság az adózót a nyilvántartásba vételről, valamint a megállapított közösségi adószámról az adatbejelentő lap másolati példányával értesíti.

Amennyiben az őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély nem rendelkezik adószámmal (csak adóazonosító jellel) akkor csak abban az esetben kaphat közösségi adószámot, ha a hatályos ’T101-es adatbejelentő lapon adószámot kér. (Kizárólag adóazonosító jel alapján nem képezhető közösségi adószám.) Az adóhatóság az adózót a nyilvántartásba vételről, valamint a megállapított közösségi adószámról az adatbejelentő lap másolati példányával értesíti.

Az állami adóhatóság a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport részére a csoportos általános forgalmi adóalanyiság létrehozására irányuló ’T113 jelű kérelem alapján állapít meg közösségi adószámot. Az állami adóhatóság a közösségi adószámról a csoport képviselőjét a ’T113 jelű kérelem benyújtása esetén határozatban értesíti.

Ha már rendelkezik adószámmal

Azok az adózók, akik már rendelkeznek adószámmal, a hatályos ’T101, ’T101E, ’T201, ’T201T, ’T201TSZ jelű adatlapokon igényelhetik a közösségi adószámot. A ’T201C jelű nyomtatvány szolgál azon cégbejegyzésre kötelezett társaságok részére, melyek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdésében biztosított lehetőség alapján elektronikus úton kérik közösségi adószámuk megállapítását.

A csoportos általános forgalmi adó alanyiságot választó csoport létrehozását követően a csoport képviselő ’T201 jelű adatlapon előterjesztett kérelme alapján kérheti a közösségi adószám megállapítását.

Az adózók a megképzett közösségi adószámról a változás-bejelentő lap másolati példányának visszaküldésével értesülnek.

Szervezeti változással érintett adózók közösségi adószáma

Egyesülés beolvadással: az átvevő szervezet a változás-bejelentés szabályai szerint bármikor kérheti a közösségi adószám megképezését.

Szétválás kiválással:- azon szervezet, amelyből a kiválás történik a változás-bejelentés szabályai szerint bármikor kérheti a közösségi adószám megképezését; - a "kiváló" szervezet legkorábban a kiválás időpontjával, az adószámmal egyidejűleg kérheti a közösségi adószám megképezését, vagy működése során a változás-bejelentés szabályai szerint.

Egyesülés összeolvadással: a jogutód szervezet a bejelentkezéssel egyidejűleg kérheti a közösségi adószámot, vagy a későbbiekben, működése közben a változás-bejelentés szabályai szerint.

Szétválás különválással: a jogutód szervezet(ek) bejelentkezéssel egyidejűleg kérheti(k) a közösségi adószámot, vagy a későbbiekben, működése közben a változás-bejelentés szabályai szerint.

Az özvegy/örökös közösségi adószáma

Amennyiben a vállalkozói tevékenységet az özvegy vagy az örökös folytatja, új adószámot kap, az elhunyt adószáma megszűnik. Az özvegy/örökös a vállalkozás folytatásának az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz történő bejelentésével egyidejűleg kérheti a közösségi adószám megképezését. Ha az özvegy/örökös már rendelkezik adószámmal, akkor saját adószáma alapján a változásbejelentés szabályai szerint kérhet közösségi adószámot.

Az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat meghozatalától a felfüggesztés időtartama alatt közösségi adószám megállapításának nincs helye.

A közösségi adószám igazolása

Az adózó a közösségi adószámáról szóló értesítéstől függetlenül, bármikor kérheti közösségi adószámának igazolását. Az adóhatóság az adózó kérésére illetőségigazolás formájában igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki a közösségi adószámról. A kiadott igazolás ez esetben a következő - minimális - adatokat tartalmazza: a kiállító igazgatóság és a szervezeti egység nevét, címét, az adózó nevét/megnevezését, székhely/telephely címét, adószámát, közösségi adószámát, közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdetét illetve érvényességének végét, az igazolás kiállításának helyét, időpontját. Az igazolás magyar vagy magyar és angol nyelven is megkérhető. Az illetőségigazolás kiadása illetékmentes.

A közösségi adószám hatálya

A közösségi adószám érvényességének kezdő időpontja

Az adóhatósághoz történő bejelentkezésével egyidejűleg közösségi adószámot kérő adózó közösségi adószáma alkalmazhatóságának kezdete megegyezik az adóköteles tevékenység kezdetével az alábbiak figyelembe vételével:

 • előtársaságok esetében az adószám kiadásának napjával (a cégbejegyzési kérelem benyújtásának időpontjával),
 • azoknál a cégbejegyzésre kötelezett adózóknál, amelyek előtársaságként nem működhetnek,
  a) adóköteles tevékenységet is csak a cégbejegyzéstől (létrejöttüktől) kezdődően végezhetnek (pl.: külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei, végrehajtói iroda), a közösségi adószám a cégbejegyzés időpontjától lesz hatályos,
  b) a szervezeti változással létrejött szervezetek esetében a cégbejegyzést követő naptól,
 • az egyéni vállalkozói tevékenységet végző adózók közösségi adószámának alkalmazhatósága a tevékenységük megkezdésével, tehát az adószám kiadásának napjával egyezik meg,
 • közvetlenül az adóhatósághoz bejelentkező adózók esetében a közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdete megegyezik az adószám, illetve ezzel egyidejűleg a közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem előterjesztésének napjával,
 • a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport közösségi adószáma alkalmazhatóságának kezdete a csoport létrehozását engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napja.

A már működő, adószámmal rendelkező adózók esetében az alkalmazhatóság kezdete a közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem előterjesztésének napjával egyezik meg. Az előterjesztés napja postán érkezett kérelem esetén a postára adás, személyesen benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtásának, elektronikus úton megküldött kérelem esetén a küldés napja.

Az adózónak a megképzett közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie.

A közösségi adószám érvényessége megszűnik:

 • ha az adózó vagy az adóköteles tevékenység megszűnik;
 • a bejelentés napjával, amennyiben az adózó változás-bejelentő lapon jelzi, hogy az EK tagállamában illetőséggel bíró adózókkal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette;
 • azzal a nappal, amellyel az adóhatóság az adózó adószámát és közösségi adószámát annak felfüggesztését követően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/A. § (4) bekezdése alapján törölte;
 • ha a csoportos adóalanyiságot engedélyező határozat meghozatalakor a csoport tagja közösségi adószámmal rendelkezik, az adóhatóság a közösségi adószámát e határozatban törli;
 • a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport esetén a csoportos általános forgalmi adó alanyiságra adott engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésének napján.

Az az adózó, akinek kérelmére az adóhatóság megszünteti a közösségi adószámát, a változás-bejelentés szabályai szerint újból kérheti a közösségi adószám megképzését, amennyiben az EK tagállamában illetőséggel bíró adózóval kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni.

A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMOK FELÉPÍTÉSE

A Magyarországon kiadott közösségi adószámok az országot azonosító "HU" kódból, valamint az adószám, illetve csoportazonosító szám 8 jegyű törzsszámából állnak, a következőképpen:

HU12345678

A közösségi adószámot minden esetben az adóhatóság képezi meg az adózók részére.

Tagállamok: Közösségi adószám felépítése
Ausztria ATU12345 678
Belgium BE9999999999 (10 számjegy)
Bulgária BG123456789
Ciprus CY12345678L
Csehország CZ12345678 vagy
CZ123456789 vagy
CZ9999999999 (10 számjegy)
Dánia DK12345678
Egyesült Királyság

GB123456789 vagy
GB999999999999 (12 számjegy) vagy
GBGD123 vagy
GBHA123

Észtország EE123456789
Finnország FI12345678
Franciaország FRXX123456789
Görögország EL123456789
Hollandia NL123456789B99
Írország IE9S12345L
Lengyelország PL9999999999 (10 számjegy)
Lettország LV99999999999 (11 számjegy)
Litvánia

LT123456789 vagy
LT999999999999 (12 számjegy)

Luxemburg LU12345678
Málta MT12345678
Németország DE123456789
Olaszország IT99999999999 (11 számjegy)
Portugália PT123456789
Románia

RO99-RO 9999999999
min 2-10 max 10 számjegyig terjedhet

Spanyolország ESX1234567X
Svédország SE999999999999 (12 számjegy)
Szlovákia

SK123456789
vagy SK9999999999 (10 számjegy)

Szlovénia SI12345678


Jelmagyarázat:

1-9: számjegy
X: betű vagy számjegy
S: betű, számjegy, "+" vagy "*" jel
L: betű

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK PONTOSSÁGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE

Az adóhatóság abban nyújt segítséget Önnek, hogy az EK másik tagállamában illetőséggel bíró partnere közösségi adószáma érvényességéről, illetve azonosító adatai pontosságáról megbizonyosodhasson.

Ki kérhet megerősítést?

Az EK tagállamában illetőséggel bíró adóalany közösségi adószáma érvényességének, illetve azonosító adatai pontosságának megerősítését az EK-en belüli termékértékesítésben és szolgáltatásnyújtásban részt vevő személyek kérhetik, tehát azon adózók, akik rendelkeznek érvényes közösségi adószámmal.

Hol, milyen formában, milyen adat megerősítése kérhető?

Közösségi adószámok érvényességének lekérdezése az Európai Bizottság honlapján

A közösségi adószámok érvényességét az adóhatóság előtt igazolható módon ellenőrizheti az Európai Bizottság internetes honlapján (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do), ha a lekérdezéskor megadja saját közösségi adószámát. Ebben az esetben a megerősítés eredményekor Ön egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján az adóhatóság az Ön által kezdeményezett lekérdezést – érvényes közösségi adószám megerősítése esetén – azonosítani tudja. Az adóhatóság előtt történő igazolás céljából ezért feltétlenül fontos, hogy az egyedi hivatkozási számot tartalmazó lekérdezés eredményét irataiban megőrizze. Amennyiben a lekérdezett tagállami közösségi adószámhoz név- és címadat is megjelenik, úgy a megjelenített adatok pontosságának megerősítése céljából Önnek nem kell az adóhatósághoz sem fordulnia. Jelenleg Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia azok a tagállamok, amelyek érvényes közösségi adószám esetén megjelenítik az adóalany nevét és címét is.

Közösségi adószámok érvényességének megerősítése az adóhatóság által

A közösségi adószámok érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerősítése az APEH Központi Kapcsolattartó Irodájától (továbbiakban: adóhatóság) kérhető telefonon, faxon, levélben és elektronikus levélben.

Milyen adat megerősítése kérhető az adóhatóságtól?

Kizárólag az ügyfél rendelkezésére álló közösségi adószám érvényességének, illetve az azonosító adatok – név és cím – pontosságának megerősítésére van lehetőség. A helyes adatok megszerzése érdekében tehát először az ügyfélnek kell a kapcsolatot üzletfelével felvennie, csak ezt követően fordulhat az adóhatósághoz az adatok ellenőrzése tekintetében. Az ügyfélnek mind a közösségi adószámok, mind pedig az azonosító adatok tekintetében lehetősége van az éppen aktuális, valamint valamely korábbi időpontra vonatkozó helytállóságot tisztázni. Ez utóbbi esetben az ügyfélnek az időpontot (nyomtatványban a „kereskedés időpontját”) pontosan (év, hónap, nap) meg kell jelölnie. Egyszerre több adóalanyra vonatkozóan is kérhető megerősítés.

Az ügyfélnek a rendelkezésére álló közösségi adószámot mindig, így azonosító adatok pontosságának egyeztetése esetén is meg kell adnia. Minden esetben a teljes közösségi adószámot közölni kell, a tagállamot azonosító kódot és az azt követő számjegyeket és/vagy betűket is. Az adóhatóság kizárólag név és címadat pontosságát nem tudja megerősíteni, az EK tagállamában illetőséggel bíró adóalany azonosításához minden esetben szükség van a közösségi adószám megadására.

Írásbeli kérelem formai kötöttség nélkül is benyújtható, de az erre rendszeresített formanyomtatvány is használható. A formanyomtatvány letölthető az APEH hivatalos honlapjáról (www.apeh.hu -> Közösségi adószámok megerősítése link alatt), beszerezhető a kijelölt ügyfélszolgálati irodákon, kirendeltségeken, valamint kérésre az illetékes adóhatóságok munkatársai az ügyfelek rendelkezésére bocsátják. A formanyomtatványt a kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

Azonosító adatok érvényességének megerősítésére irányuló kérelem esetén az alábbi adatokat minden esetben fel kell tüntetni:

 • a kérelmező neve, címe
 • a kérelmező képviselőjének neve
 • a kérelmező közösségi adószáma /adószáma
 • a megerősíteni kívánt, az EK valamely tagállamában nyilvántartásba vett adózó közösségi adószáma
 • a megadott közösségi adószámhoz tartozó, ismert azonosító adatok (az adatokat a lehető legpontosabban kell megadni)
 • amennyiben nem az aktuális, hanem valamely korábbi időpontra vonatkozóan kívánja az adatok érvényességét tisztázni, úgy a kereskedés dátuma (év, hónap, nap)
 • képviseletre jogosult személy aláírása, dátum

Adatszolgáltatást az adóhatóság nem végez és adat-kiegészítés sem kérhető, így az adóhatóság nem bocsátja az ügyfél rendelkezésére az érvényes közösségi adószámhoz tartozó, az EK tagállamában nyilvántartásba vett adóalany nevét és címét.

Írásbeli igazolás a megerősítés eredményéről

Az adóhatóság az írásban előterjesztett kérelemre a közölt adatokkal kapcsolatos lekérdezések eredményéről igazolást állít ki.

Amennyiben az ügyfél által megadott közösségi adószám nem érvényes, azonosító adatokra vonatkozó információt az adóhatóság nem közöl.

Az adóhatóság az azonosító adatok megerősítése esetén „pontos” vagy „pontatlan” választ ad. Az adatot az adóhatóság akkor is pontatlannak minősíti, ha az hiányos, például név esetén nincs feltüntetve az adóalanyiság formája (pl.: Gmbh, AG, S.A., Ltd., N.V., KG, stb.), címadat esetén pedig hiányzik az alábbi adatok valamelyike: irányítószám, a helység, a közterület neve, közterület jellege, vagy a házszám.