Könyvelőiroda
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda telefon

06(1) 244-8267

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda email

info@exigokft.hu

Felelősségbiztosítás!

Könyvelőirodánk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik mely teljeskörűen, minden szolgáltatásunkra kiterjed tovább...

Tegye rendbe könyvelését!

Súlyos bírsággal számolhat a beszámolóját határidőre be nem nyújtó cég! Május 31-ig a beszámolót mindenképpen be kell nyújtani! tovább...

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, adózási információAdózási információk
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, egyéb információEgyéb
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, archív dokumentumokArchív cikkek
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kalkulátorKalkulátorok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, bérkalkulátorBérkalkulátor 2012
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelési díj kalkulátorKönyvelési díj kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, regisztrációs adó kalkulátorRegisztrációs adó kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kamat

Jegybanki alapkamat

2012.10.31-től
6.25 %
korábbi adatok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, üzemanyagár

Üzemanyagárak

2012.November
ESZ-95 433Ft/l
Gázolaj 439Ft/l
Keverék 464Ft/l
LPG autógáz 254Ft/l
korábbi adatok
fogyasztási normák
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, hasznos linkekHasznos linkek

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Magyarország hu

Központi Statisztikai Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt Partnereink

Uccellone borkereskedés - online webshop

Társasági adó 2010

A társasági adó 2010. módosítása. A 2010. adóévi adókötelezettségének megállapításának új szabályai

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (Módtv.) – a kihirdetését követő 3. naptól – 2010. augusztus 16-i hatállyal módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) – társasági adó mértékéről rendelkező – 19. §-át, illetve az új szabályok év közbeni bevezetése miatt beiktatta a 29/K. § szerinti külön előírásokat a 2010. adóévi adókötelezettség meghatározására.

A módosított szabályok lényege a kedvezményes adókulcshoz rendelt adóalap értékhatárának felemelése, melynek következtében a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részére – a korábbi 50 millió forint tízszereséig – 10 százalék, az e feletti részre 19 százalék a társasági adó mértéke, amely sávos adószámításhoz semmilyen feltétel nem kötődik [Tao. tv. Módtv-vel módosított 19. §-a].

Figyelemmel azonban az új szabályok év közbeni hatálybalépésére a külön előírások alapján a 2010. adóévi adóalapot az adóév 2010. július 1-je előtti és 2010. június 30-a utáni időszakára, azaz az első és a második félévi időszakra eső naptári napok alapján arányosan meg kell osztani alap esetében 181 és 184 naptári napra[Tao. tv. 29/K. § (1) bekezdés].

Az éves adóalap megosztását és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket – a Tao. tv. 29/K. § (9) bekezdése alapján – a naptári évtől eltérő üzleti évet nem választó adózónak – a végelszámolás alatt álló adózó kivételével – kell a 2010. adóévi adókötelezettség megállapításakor alkalmaznia. Ebből következően a naptári évtől eltérő üzlet évet választó adózóra, valamint a végelszámolás alatt álló adózóra nem vonatkoznak a Tao. tv. 29/K. §-a szerinti átmeneti rendelkezések; az ilyen adózó a 2010. évben kezdődő adóévi adókötelezettségét – a Módtv. hatálybalépése napjától függően – a Tao. tv. adóéve első napján hatályos 19. §-ában foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az arányos adóalap-megosztás tehát csak a naptári évvel azonos adóév esetén merülhet fel – függetlenül annak időtartamától –, kivéve a végelszámolás alatti adóéveket. Ez utóbbi üzleti/adóévek időtartama – mérlegforduló napja – ugyanis nem az adózó döntése szerint választható, hanem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) előírásaira figyelemmel alakul.

Társasági adóalap meghatározása naptári év szerint működő adózónál:

Az adóalap-megosztást a naptári év szerint működő adózók esetén az adóév naptári napjai alapján kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a bevallásban a 2010. adóévi teljes adóalapot kell – a Módtv. hatályba lépése napjától függetlenül – az év első és második félévére eső naptári napok arányában megosztani. Ennek megfelelően, egész évi – 365 napos – működés esetén

  • a 2010. január 1. - 2010. június 30. közötti időszak szerinti módosított adóalap = adóalap/365 x 181
  • a 2010. július 1. - 2010. december 31. közötti időszak szerinti módosított adóalap = adóalap/365 x 184

Más módszer nem alkalmazható!

Társasági adóalap meghatározása naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónál:

A naptári évtől eltérő üzleti évet – saját döntése alapján – a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata, ezen leányvállalat leányvállalata, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet választhat [Szt. 11. § (2) bekezdés]. Ezen adózóknak adókötelezettségüket – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6. számú mellékletében foglaltak szerint – az adóévük első napján hatályos előírások szerint kell teljesíteniük. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az új szabályok alkalmazása – a29/K. § szerinti átmeneti rendelkezések figyelmen kívül hagyásával – a 2010. évben kezdődő adóév vonatkozásában a Módtv. hatálybalépésének napjához kötődik:

  • Ha az adóév a Módtv. hatálybalépése előtt – a 2010. január 1. - 2010. augusztus 15. közötti bármely napon – kezdődött, akkor arra még az adóév első napján hatályos „régi” szabályok az irányadóak (a teljes adóévi adóalapra 19 százalékkal, vagy az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalékkal, a felettes részére 19 százalékkal kell az adót számítani). A sávos adómérték a Tao. tv-nek az adózó adóéve első napján hatályos 19. §-a (3) bekezdésében előírt feltételekkel – a (8) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – alkalmazható, s a 9 százaléknak megfelelő adómegtakarítást – az adóév utolsó napján – lekötött tartalékba kell helyezni és azt az adóév első napján hatályos előírások szerint fel kell használni.
  • Ha az adóév a Módtv. hatálybalépése napján, vagy azt követően – a 2010. augusztus 16. - 2010. december 31. közötti bármely napon – kezdődik, akkor arra már az új szabályokat, a Tao. tv-nek az adózó adóéve első napján hatályos 19. §-a előírásait kell alkalmazni. Ennek megfelelően a számított adót – bármely feltétel nélkül – az adóév egészére megállapított adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részére 10 százalékkal, az e feletti részre 19 százalékkal kell meghatározni.